Välj en sida
Attefallshus+Friggebod

Attefallshus+Friggebod

Typhus: Attefallsbyggnad i kombination med Friggebod. Husen kan både fungera enskilt men också kombineras på ett sätt som skapar mervärde för respektive byggnad. Genom att kombinera de båda byggnaderna med varandra blir den samlade byggnadsytan 45...
Typhus på Justerö

Typhus på Justerö

Typhus på Justerö, Stockholms Skärgård. Huset är lätt att anpassa till de flesta tomtförhållanden och lätt att bygga till. Husets planlösning binder samman rumsytorna inomhus med rumsytor utomhus. Uterummen utgör en privatzon av skyddade och exponerade ytor mellan...