Välj en sida

Industriellt kustlandskap i förändring

av | dec 28, 2018 | Landskap | 0 Kommentarer

Transformation av ett industrilandskap mellan kusten och stadskärnan i Höganäs. I stadens bakkant breder ett försummat landskap ut sig mellan industrin och stadskärnan.

Syftet är att etablera nya promenadstråk blandat med nya landmärken, för att ta tillvara landskapets potential och för att vitalisera sambanden mellan viktiga stadsfunktioner.

Utformningen bygger på att framhäva stadens och industrins historiska identitet med val av olika material till beläggningar av stråket mm. och att skapa diversitet av växt- och djurliv med biologiska korridorer av rester från gamla trädgårdar som utgör en del av resterande landskapsfragment.

Restprodukter från industriella processer såväl som upprättande av odlingslotter och andra aktiviteter bidrar till nytta för det offentliga livet i området. Biologisk-, produktionsmässig- och social hållbarhet är ledord i den framtida utformningen för en stark lokalt förankrad identitet.

Parallellt uppdrag

Betällare: Höganäs Kommun och Höganäs AB

Pågående projekt

Odlingslotter, ljud- och vindskyddsvallar, biotopiska zoner och övergångar över transportled.

Landmärke och utsiktspunkt.

Varmt kylvatten som nu pumpas ut i Öresund skulle istället kunna fångas upp-

och bli varmbad året runt.

 

Skisser på rumsbildningar i fyllnadsmassor vid invallning.