Välj en sida
Industriellt kustlandskap i förändring

Industriellt kustlandskap i förändring

Transformation av ett industrilandskap mellan kusten och stadskärnan i Höganäs. I stadens bakkant breder ett försummat landskap ut sig mellan industrin och stadskärnan. Syftet är att etablera nya promenadstråk blandat med nya landmärken, för att ta tillvara...