Välj en sida
Industriellt kustlandskap i förändring

Industriellt kustlandskap i förändring

Transformation av ett industrilandskap mellan kusten och stadskärnan i Höganäs. I stadens bakkant breder ett försummat landskap ut sig mellan industrin och stadskärnan. Syftet är att etablera nya promenadstråk blandat med nya landmärken, för att ta tillvara...
Sittmöbler

Sittmöbler

Sittmöbler för privata och offentliga miljöer. Tillverkning efter beställning.